کلاهبرداری با گوشی سرقتی در کاشمر!پلیس شهرستان کاشمر فردی که با گوشی سرقتی در فضای مجازی اقدام به کلاهبرداری از آشنایان مالباخته کرده بود را شناسایی و دستگیر