اگر تجاری‌سازی گالری‌ها و ساخت بدیل‌ها در حوزه هنر ادامه پیدا کند، یک دهه بعد با صد‌ها تهمینه میلانی روبه‌رو خواهیم بود و جنس قلابی جای اصل را