به گزارش صبحانه ، سایت دیجیاتو نوشت: به نظر می رسد که تلگرام مشغول تست قابلیت نظرگذاری توسط کاربران در کانال های این اپ پیام رسانی است. اولین