سامانه جست وجوی کتاب در تلگرامچندی است که سامانه جست وجوگر کتابهای فارسی در تلگرام به نشانی « @bookindexbot » راه اندازی شده است.  به گزارش نکونیوز ،