مشاوران موثر روحانی به وی پیشنهاد کردند که در انتخابات 96 کاندیدای ریاست جمهوری نشودکانال خبری پویش اصلاحات طی مطلبی در تلگرام آورده است که برخی از مشاوران