استخدام ویزیتور حضوری در شرکت چای گلستان در کرمانشاهشرکت چای گلستان جهت تکمیل کادر فروش خود از افراد واجد شرایط در کرمانشاه در ردیف شغلی زیر دعوت به