استخدام راننده با نیسان جهت کار در کرمانشاهبه راننده با نیسان جهت کار در پخش آوا در کرمانشاه نیازمندیم. داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس