استخدام تعدادی بازاریاب در شرکت پخش روغن موتور آوند در کرمانشاهشرکت پخش روغن موتور آوند درنظر دارد جهت تکمیل کادر فروش خود به تعدادی بازاریاب با پورسانت عالی