مدیرعامل جدید کرمان موتور از بم آمدبه گزارش خبرنگار «پرشین خودرو»، با احکامی از سوی محمدرضا شه بخش مدیرعامل گروه صنعتی کرمان خودرو، سامان فیروزی مدیرعامل پیشین شرکت