چه کسی دو میلیارد دلار ایران را به آمریکا داد؟حکم دادگاه عالی آمریکا برای توقیف 2 میلیار دلار از دارایی های ایران در آمریکا به بهانه ادعای مشارکت