استخدام کارشناس کشاورزی و کارپرداز آقا در ساتراپ الکتریکاستخدام ساتراپ الکتریک ساتراپ الکتریک جهت تکمیل کادر خود در استان یزد از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری