استخدام مهندس کشاورزی گرایش آبیاری و مهندس عمران آببه مهندس کشاورزی گرایش آبیاری و مهندس عمران آب مسلط به اتوکد و مسلط به طراحی سیستم های تحت فشار،