اردوی تیم کشتی آزاد ژاپن آغاز شد اردوی تیم ملی کشتی آزاد ژاپن پس از ۶ ماه وقفه و تعطیلی اردوها به دلیل کرونا از سر گرفته شد.