کشف یک گنجینه تاریخی در منطقه خارستان بهبهان/خبری که هم تایید شدهم تکذیب!این خبر در حالی تکذیب می شود که پنجشنبه گذشته خبرگزاری رسمی ایرنا در مصاحبه با