مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری گلستان با مدیران گروهها و کانالهای تلگرام شهرستان گالیکش دیدار کرد. قدیر نیوز