استخدام تعدادی نیروی کمکی جهت سالن غذاخوری در تبریزبه تعدادی نیروی کمکی جهت کار در سالن غذاخوری در تبریز نیازمندیم. داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر