در گفتگو با مهر عنوان شد؛ جزییات پرداخت کمک هزینه جهیزیه به مددجویان کمیته امداد مدیرکل کمیته امداد استان تهران از پرداخت کمک هزینه تأمین ازدواج با اعتبار