برچسب: : کند

بعیدی نژاد : ایران تا اجرای کامل اهداف برجام از پای نخواهد نشست/ نفی دستاوردها را هیچ کس باور نمی کند

بعیدی نژاد : ایران تا اجرای کامل اهداف برجام از پای نخواهد نشست/ نفی دستاوردها را هیچ کس باور نمی کندمدیرکل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت خارجه
ادامه مطلب