شکست سنگین یاران مبارکه در لیگ برتر فوتبال ساحلی کشوربه گزارش صاحب نیوز به نقل از  مبارکه نا ، تیم های پدیده کاسپین ساری و یاران مبارکه درچارچوب هفته