آشفتگی های یک اختلال/ آیا کاربران تلگرام به شبکه اجتماعی جدیدی کوچ خواهند کرد؟بروز اختلال در شبکه پیام رسان تلگرام در هفته گذشته کاربران را به دشواری انداخت،و