مردِ زن نما ۶۰۰ میلیون ریال در تلگرام کلاهبرداری کردتراز: سرهنگ کامبیز اسماعیلی گفت: در پی مراجعه فردی مبنی بر کلاهبرداری ۶۰۰ میلیون ریالی از وی در اینترنت