“نماینده دروغگو” جای “چوپان دروغگو” را گرفتبه گزارش پایگاه اطلاع رسانی عصرجهان،سید علی محمد بزرگواری نماینده سابق کهگیلویه بزرگ در مجلس شورای اسلامی در کانال تلگرام خود مطلبی