ظرفیت گروه های تلگرام 75هزار نفری شدآریا بازار – پاول دوروف موسس تلگرام در پیامی توییتری اعلام کرد ظرفیت گروه های تلگرامی از امروز به 75 هزار نفر