به گزارش پایگاه خبری شهر تهران ، گروه نواندیش بصیر با هدف انتشار سریع اخبار شهر تهران، اقدام به ایجاد کانال ویژه خبری در نرم افزار تلگرام نموده