آیا تلگرام به زودی قطع می شود؟

با نزدیک شدن به روز انتخابات خبرهایی در شبکه های اجتماعی مبنی بر فیلتر شدن تلگرام تا ساعتی دیگر، منتشر شده است.

تکنولوژی جدید

ماشین های جدید