ریپورتم ۱۵ تا استیکر بفرست+ ترفند

ریپورتم ۱۵ تا استیکر بفرست+ ترفند
اگر در تلگرام خود نمی توانید به کسی پیام بفرستید و در کنار متن پیام شما علامت تعجب قرمز ایجاد می شود، یعنی شما بعنوان اسپم یا مزاحم شناخته شده اید.

ریپورتم ۱۵ تا استیکر بفرست+ ترفند

اگر در تلگرام خود نمی توانید به کسی پیام بفرستید و در کنار متن پیام شما علامت تعجب قرمز ایجاد می شود، یعنی شما بعنوان اسپم یا مزاحم شناخته شده اید.
ریپورتم ۱۵ تا استیکر بفرست+ ترفند

فروش بک لینک