گروه ورزش « تیتریک » ، عادل فردوسی پور برای ویژه برنامه آخر سال 90 آیتم های زیادی را در نظر گرفته بود.از گل کوچک با بازیکنان مشهور