لزوم پالایش فضای مجازی توسط مسئولان/ بازدید از صفحات مستهجن را می توان یکی از عوامل تحریک قاتل “ستایش” دانستامان الله قرایی مقدم با اشاره به موضوعات مطرح