اخبار

تلگرام راه را برای گیف باز کرد
گیف (gif) یا تصویر گرافیکی متحرک از جذابیت های فضای مجازی در کنار تصاویر و ویدئوهاست و تلگرام هم برای این که از قافله عقب نماند، این ویژگی را به جدیدترین نسخه خود اضافه کرده است. کمتر از یک ماه است که تلگرام قابلیتی را در جدیدترین نسخه خود قرار داده است که با استفاده از آن فایل های گیف، 20 برابر سریع تر دانلود و فرستاده می شود. بدین ترتیب که فایل های گیف را به نحوی رمزگذاری کرده که به ویدئو تبدیل شده و به حجمی کمتر از 95 درصد با همان کیفیت تصاویر نیاز دارد. به گزارش …

آلرژی و تغذیه

ورزشی