استخدام شاطر ماهر متخصص در نان فانتزی در شیراز

استخدام شاطر ماهر متخصص در نان فانتزی در شیراز
به ۲ نفر شاطر ماهر متخصص در نان فانتزی جهت کار در کارخانه نان در شیراز نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
۰۷۱۳xxx

tel: 07136361649,09175902068
برای عضویت در کانال اخبار استخدام فارس در تلگرام کلیک کنید

استخدام شاطر ماهر متخصص در نان فانتزی در شیراز

به ۲ نفر شاطر ماهر متخصص در نان فانتزی جهت کار در کارخانه نان در شیراز نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
۰۷۱۳xxx

tel: 07136361649,09175902068
برای عضویت در کانال اخبار استخدام فارس در تلگرام کلیک کنید
استخدام شاطر ماهر متخصص در نان فانتزی در شیراز