استخدام فروشنده خانم جهت فروشندگی در بخش زیورالات

استخدام فروشنده خانم جهت فروشندگی در بخش زیورالات
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان خوزستان در شهر اهواز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

عنوان شغلی جنسیت  توضیحات
فروشنده
خانم
جهت همکاری در امر فروشندگی در بخش زیورالات ترجیحا ساکن مرکز شهر یا گلستان به صورت نیمه وقت و تمام وقت

محل کار: اهواز، خیابان نادری

داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر (سبزقبایی) تماس برقرار کنند. (فقط تماس تلفنی جهت مصاحبه پاسخ داده می گردد)
tel: 09161129297
برای عضویت در کانال اخبار استخدام خوزستان در تلگرام کلیک کنید

استخدام فروشنده خانم جهت فروشندگی در بخش زیورالات

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان خوزستان در شهر اهواز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

عنوان شغلی جنسیت  توضیحات
فروشنده
خانم
جهت همکاری در امر فروشندگی در بخش زیورالات ترجیحا ساکن مرکز شهر یا گلستان به صورت نیمه وقت و تمام وقت

محل کار: اهواز، خیابان نادری

داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر (سبزقبایی) تماس برقرار کنند. (فقط تماس تلفنی جهت مصاحبه پاسخ داده می گردد)
tel: 09161129297
برای عضویت در کانال اخبار استخدام خوزستان در تلگرام کلیک کنید
استخدام فروشنده خانم جهت فروشندگی در بخش زیورالات