عملکرد شورای نگهبان به نفع اصلاحات است

به گزارش خبرآنلاین، صدا و سیما از یک سو می بیند نمی تواند بحث داغ رسانه ای این روزها که ردصلاحیت و عدم احراز گسترده نامزدها است را به صراحت مطرح کند و از سوی دیگر می بیند قافیه را به سایتها و خبرگزاریها و حتی نرم افزار تلگرام باخته و دیگر کمتر کسی به برنامه های بی ارتباط با مسایل سیاسی روز رسانه ملی، توجه می کند.
گفتگوی ویژه خبری یکی از معدود برنامه هایی است که سعی کرده نگاهی منتقدانه را درباره ردصلاحیتها دنبال کند. هر چند این برنامه نیز با احتیاط زیاد، سعی کرده مهمانهایش را دستچین کند، ولی باز هم …

میهن دانلود

ورزشی