دوربین ها “نگاه مهربان به معلولیت” را به تصویر می کشند

دوربین ها “نگاه مهربان به معلولیت” را به تصویر می کشند
به گزارش « نسیم آنلاین »، این مسابقه عکاسی در سه بخش عکاسان معلول، عکاسی از معلولان و محدودیت های معلولان برگزار می شود که شرکت کنندگان در دو بخش نخست به ترتیب نگاه های «معلول به اجتماع» و «اجتماع به معلولان» را در قالب موضوعات آزاد باید ارائه کنند و در بخش محدودیت های معلولان نیز با رویکرد«ارتباط های اجتماعی و تردد شهری» به سراغ ثبت لحظات ناب بروند.
علاقه مندان به حضور در این رقابت باید اثر خود را با کیفیت بالا از طریق تلفن همراه ثبت کرده و در قالب تک عکس به آیدی تلگرام kashanfarhangi_adm2@ حداکثر تا …

دوربین ها “نگاه مهربان به معلولیت” را به تصویر می کشند

به گزارش « نسیم آنلاین »، این مسابقه عکاسی در سه بخش عکاسان معلول، عکاسی از معلولان و محدودیت های معلولان برگزار می شود که شرکت کنندگان در دو بخش نخست به ترتیب نگاه های «معلول به اجتماع» و «اجتماع به معلولان» را در قالب موضوعات آزاد باید ارائه کنند و در بخش محدودیت های معلولان نیز با رویکرد«ارتباط های اجتماعی و تردد شهری» به سراغ ثبت لحظات ناب بروند.
علاقه مندان به حضور در این رقابت باید اثر خود را با کیفیت بالا از طریق تلفن همراه ثبت کرده و در قالب تک عکس به آیدی تلگرام kashanfarhangi_adm2@ حداکثر تا …
دوربین ها “نگاه مهربان به معلولیت” را به تصویر می کشند