نماینده مجلس: از موضع دولت علیه آمریکا و اروپا خوشحالیم

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: چند سال بود که به برجام نقد می‌کردیم، اما جریانی در داخل کشور ما را آدم‌های افراطی تلقی می‌کردند.

نماینده مجلس
نماینده مجلس

سرویس سیاسی جوان آنلاین: محمدمهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش‌و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با یادآوری نقد‌هایی که به برجام مطرح می‌کردند، اظهار داشت: انتقادات ما مستدل هم به صورت حقوقی، قانونی و هم با شناختی که از استکبار داشتیم مطرح می‌شد؛ خوشحالیم الان می‌بینیم که آقای رئیس‌جمهور و وزیر خارجه کشورمان سخنانی را علیه آمریکا و مواضع آن‌ها و حتی مواضع اروپایی‌ها بیان می‌کنند.

وی با بیان اینکه ما چند سال قبل می‌گفتیم و این هشدار‌ها را می‌دادیم، گفت: فریب کدخدا و آمریکایی‌ها را نباید بخوریم.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: ما از مواضع جدید آن‌ها (رئیس جمهور و وزیر امور خارجه) که ماهیت آمریکا و غرب را اعلام می‌کنند، تشکر می‌کنیم. امیدواریم که محکم و استوار در مقابل جریان نفوذ، جریان آمریکا و این جریان اروپا ایستادگی شود و مطمئناً اگر «ما مقاومت کنیم حتماً برد با ما خواهد بود».