انتقام گیری عروس اخراجی در تلگراماتاق خبر 24 :   با مراجعه همزمان سه نفر شهروند سمنانی به پلیس فتا و اعلام شکایت از فردی ناشناس مبنی بر ایجاد