تصویری که کانال تلگرامی رهبر انقلاب، از فیدل کاسترو منتشر کردآفتاب نیوز : تصویر و متن صفحه کانال تلگرام دفتر مقام معظم رهبری به شرح زیر است: رهبرانقلاب: