اولین چهره سیاسی که فیش حقوقی خود را منتشر کردصبح امروز روزنامه قانون از چهره های اصولگرا و حامی اقتصاد مقاومتی خواست تا فیش حقوقی خود را منتشر