حقوق مدیران بانک مرکزی را هم اعلام کنیدبه گزارش « تابناک یزد »، احمد توکلی در مطلبی با عنوان «مقدار و ضوابط پرداخت به مدیران بانک مرکزی را