به گزارش صاحب نیوز به نقل از  گلپانا، نصادف یک دستگاه مینی بوس با یک موتورسیکلت در روسنای فرج آباد حادثه آفرید. در این تصادف، راکب موتور سیکلت