این ساعت چوبی ژاپنی، بجای نمایش زمان، آن را به شکل زیبایی می نویسد. کانگو سوزوکی، دانشجوی 22 ساله ی دانشگاه هنرهای زیبای توکیو، این ساعت را با