به گزارش خبرگزاری برنا،، حجت اله ایوبی که دستی بر قلم دارد با ایجاد کانالی در تلگرام به آدرس https://telegram.me/hojatollahayoubi به انتشار دستنوشته ا و اخبار مربوط به