زلزله ۴.٧ ریشتری برازجان را لرزاند زمین‌ لرزه‌ای به بزرگی ۴.٧ ریشتر برازجان مرکز شهرستان دشتستان در استان بوشهر را لرزاند.  مرکز لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران،