گلزنی کاپیتان سابق پرسپولیس برای قعرنشین لیگ قطرورزش جهان – محمد نوری در یک بازی تدارکاتی تیمش را از شکست نجات داد. محمد نوری در جریان تساوی المسیمیر