استخدام تکنسین ساختمان یا کشاورزی در مشهدبه تکنسین ساختمان یا کشاورزی با سابقه کار جهت سرپرستی در یک شهرک ویلایی در مشهد نیازمندیم. داوطلبان واجد شرایط میتوانند با