استخدام مسئول ساخت در شرکت تولید کننده موادشوینده در قمیک شرکت تولید کننده موادشوینده در قم به یک مسئول ساخت نیازمند است. داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره