سروش مدت‌هاست که به‌عنوان موفق‌ترین پیام‌رسان داخلی یا بومی معرفی می‌شود، اما آنطور که باشگاه خبرنگاران جوان گزارش داده، مرتضی رحیمی، مدیرعامل این پیام‌رسان از سمت خود