وکیل طبری: موکلم تنها از ویلای بابلسر بازدید کرد!

وکیل طبری: موکلم تنها از ویلای بابلسر بازدید کرد!

ادامه جلسات رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و ۲۱ متهم دیگر در این پرونده امروز هم به ریاست قاضی بابایی برگزار شد.

خبرگزاری فارس: ادامه جلسات رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و ۲۱ متهم دیگر در این پرونده امروز هم به ریاست قاضی بابایی برگزار شد.

طبری!

 

وکیل طبری در دادگاه:

موکل من در غیاب نیازآذری و در ایام اقامت وی در خارج هر از چند گاهی برای نظارت بر روند پیشرفت ساختمان به محل مورد نظر سرکشی می‌کرده تا ساختمان مذبور هرچه زودتر آماده شود و به فروش نهایی برسد.

لاشه‌های ۱۵ فقره چک ۴۵۰ میلیارد تومانی که از منزل موکلم کشف شده و در کیفرخواست مندرج شده است هیچگاه به بانک انتقال نیافته است.

منشأ روابط قرارداد‌های حقوقی طبری و نیازآذری از آنجایی ناشی می‌شود که نیازآذری از فعالان اقتصادی کشور در حوزه‌هایی، چون طلا و پروتئین و همشهری طبری بوده است.

فیلم پخش شده با موضوع ملک در دادگاه به صورت فنی و سه بعدی نمی‌تواند ادله اثبات جرم باشد.

قاضی خطاب به وکیل متهم طبری: آقای وکیل آنچه در دادگاه پخش شد فیلم نبود بلکه تصاویری بود که به وسیله ضابطین تهیه شده بود و با اجازه دادگاه پخش شد؛ اینکه شما از پخش فیلم سخن می‌گویید، باید بدانید که یک فیلم متضمن خصائص ویژه‌ای است.