پاسخ یک شبهه درباره بیانات اخیر “رهبر انقلاب”

پاسخ یک شبهه درباره بیانات اخیر “رهبر انقلاب”
به گزارش شهدای ایران ، محمد ایمانی در کانال شخصی خود در تلگرام نوشت: برخی محافل شبهه افکن اخیرا با کنار هم گذاشتن دو عبارت رهبر معظم انقلاب ، چنین القا کرده اند که تناقضی در میان است . آن دو سخن این است:
1- «آنچه مهم است این است که این مذاکرات را آقایان توانستند ختم کنند، چون بالاخره خود کش دادن مذاکرات یک مسئله ای بود و توانستند سر این مسئله را ببندند؛ خود این خیلی کار مهمّی است».
2- «در کنگره امریکا، مسئله تمدید تحریمها را مطرح می کنند و مدعی هستند که اینها، تحریم نیست، بلکه تمدید است! شروع …

پاسخ یک شبهه درباره بیانات اخیر “رهبر انقلاب”

به گزارش شهدای ایران ، محمد ایمانی در کانال شخصی خود در تلگرام نوشت: برخی محافل شبهه افکن اخیرا با کنار هم گذاشتن دو عبارت رهبر معظم انقلاب ، چنین القا کرده اند که تناقضی در میان است . آن دو سخن این است:
1- «آنچه مهم است این است که این مذاکرات را آقایان توانستند ختم کنند، چون بالاخره خود کش دادن مذاکرات یک مسئله ای بود و توانستند سر این مسئله را ببندند؛ خود این خیلی کار مهمّی است».
2- «در کنگره امریکا، مسئله تمدید تحریمها را مطرح می کنند و مدعی هستند که اینها، تحریم نیست، بلکه تمدید است! شروع …
پاسخ یک شبهه درباره بیانات اخیر “رهبر انقلاب”