احضار ۱۸ ادمین تلگرام و اینساگرامی درباره زلزله تهران

احضار ۱۸ ادمین تلگرام و اینساگرامی درباره زلزله تهران
سرهنگ گودرزی، جانشین پلیس فتا گفت: امروز ۱۸ نفری که در اصلاح اطلاعات ارایه شده دروغین خود درباره زلزله شب گذشته تهران اقدامی انجام ندادند احضار شدند.

احضار ۱۸ ادمین تلگرام و اینساگرامی درباره زلزله تهران

سرهنگ گودرزی، جانشین پلیس فتا گفت: امروز ۱۸ نفری که در اصلاح اطلاعات ارایه شده دروغین خود درباره زلزله شب گذشته تهران اقدامی انجام ندادند احضار شدند.
احضار ۱۸ ادمین تلگرام و اینساگرامی درباره زلزله تهران