متاسفم برای مدیرانی که عکس فتنه گران را پروفایل شبکه های اجتماعی خود می گذارند

متاسفم برای مدیرانی که عکس فتنه گران را پروفایل شبکه های اجتماعی خود می گذارند
حجت الاسلام عبودی : جای بسی تاسف است که مدیران و مسئولان ما که خوب نقش این چهرها را در فتنه ۸۸می دانند تصویر انان را به عنوان پروفایل شبکه های اجتماعی اینستا گرام و تلگرام خود گذاشته اند.

متاسفم برای مدیرانی که عکس فتنه گران را پروفایل شبکه های اجتماعی خود می گذارند

حجت الاسلام عبودی : جای بسی تاسف است که مدیران و مسئولان ما که خوب نقش این چهرها را در فتنه ۸۸می دانند تصویر انان را به عنوان پروفایل شبکه های اجتماعی اینستا گرام و تلگرام خود گذاشته اند.
متاسفم برای مدیرانی که عکس فتنه گران را پروفایل شبکه های اجتماعی خود می گذارند